شروع به کار خبرگزاری مستقل فوتبال تهران

 

www.tehranlige.com  خبرگزاری مستقل فوتبال تهران شروع به کار کرد. در صورتی که جدول و برنامه های این سایت بره روز باشد و همه چیز در آن از زاویه درست نقد دیده شود اتفاق بزرگ ومبارکی است.

/ 0 نظر / 73 بازدید